top of page

IT Accessories

Multi Accessories Pouch

다용도 악세서리 파우치 케이스 Multi Accessories Pouch Case s

다용도 악세서리 파우치

케이스 소재 : EVA, 천

                      카라비너 포함

사용 : 여행, 출장, 캠핑, 야외 활동 

 

용도 : 충전기, USB케이블, 이어폰,

          블루투스, 작은 소품 들 수납.

다용도 악세서리 파우치 케이스 Multi Accessories Pouch Case
bottom of page